Oriau Agor

Fel elusen annibynnol fach, rydyn ni’n gwbl ddibynnol ar wirfoddolwyr i agor yr amgueddfa. Am y rheswm hwn mae ein horiau agor yn gyfyngedig ac ni fyddwn ar agor yn ystod yr holl oriau y bydd trenau’n teithio ar Reilffordd Tal-y-llyn.

Bydd yr amgueddfa ar agor ar ddyddiau pan fydd trenau cyhoeddus yn teithio’n unig.

Bydd y dyddiau agor nesaf rhwng dydd
14 Chwefror – 24 Chwefror, 10am i 3.15pm
17 Mawrth, 18 Mawrth, 10am i 3.15pm
24 Mawrth – 30 Mawrth, 10am i 3.15pm
31 March – 2 Ebrill, 10am i 4.30pm
3 Ebrill – 15 Ebrill, 10am i 3.15pm
16 Ebrill – 20 Ebrill, 10am i 2pm
21 Ebrill, 22 Ebrill, 10am i 3.15pm
23 Ebrill – 27 Ebrill, 10am i 2pm
28 Ebrill, 29 Ebrill, 10am i 3.15pm

Os hoffech ymweld â’r amgueddfa ar ddyddiadau eraill, cysylltwch â’r curadur drwy ebost ac fe geisiwn ni drefnu dyddiad addas i chi ymweld.

Mae mynediad am ddim i’r amgueddfa. Rydyn ni’n hollol ddibynnol ar roddion gan ein hymwelwyr, ac mae blychau cyfrannu ar gael os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyllid yn uniongyrchol gan Reilffordd Tal-y-llyn.

Opening Times

As a small independent charity, we rely entirely on volunteers to open the museum. For this reason our opening times are limited and will not cover all the hours that trains are running on the Talyllyn Railway.

The museum will only be open on days that public trains are running.

The next opening days will be
14 February to 24 February, 10am to 3.15pm
17 March, 18 March, 10am to 3.15pm
24 March to 30 March, 10am to 3.15pm
31 March to 2 April, 10am to 4.30pm
3 April to 15 April, 10am to 3.15pm
16 April to 20 April, 10am to 2pm
21 April, 22 April, 10am to 3.15pm
23 April to 27 April, 10am to 2pm
28 April, 29 April, 10am to 3.15pm

If you wish to visit the museum on other dates, please contact the curator by email and we will try to arrange a suitable date for a visit.

Admission to the museum is free of charge. We are entirely reliant on donations from our visitors, and donation boxes are available should you wish to show your appreciation. We do not receive any direct funding from the Talyllyn Railway.