Collections

Rydyn ni’n gorff elusennol annibynnol sy’n ymroi i gasglu, cadw ac arddangos creiriau a deunydd rheilffyrdd bach cul at ddiben addysgu’r cyhoedd.

Yn Amgueddfa’r Rheilffyrdd Bach Cul ar Orsaf Glanfa Tywyn Rheilffordd Tal-y-llyn ceir casgliad pwysig o dros 1000 o arteffactau’n ymwneud â Rheilffyrdd Bach yn Ynysoedd Prydain, dros gyfnod o ryw 200 mlynedd. Mae’r casgliad yn amrywio o locomotifau cyflawn i ddarnau llai o faint fel gwaith papur, cyfarpar arwyddo a thocynnau. Dyma gofnod unigryw a chynhwysfawr o’r rheilffyrdd cyfareddol hyn, gydag yn agos i 90 ohonyn nhw yn cael eu cynrychioli yn y casgliad.

Ceir gwybodaeth fanylach am yr amgueddfa a’i chasgliadau drwy ddilyn y dewislenni uchod.

We are an independent charitable organisation dedicated to the collection, conservation and display of narrow gauge railway relics and material for the education of the public.

Located at the Tywyn Wharf terminus of the Talyllyn Railway, the Narrow Gauge Railway Museum holds an important collection of over 1000 artefacts relating to Narrow Gauge Railways in the British Isles, throughout a period spanning some 200 years. The collection ranges from complete locomotives to smaller pieces such as paperwork, signalling equipment and tickets. As such, it is a unique and comprehensive record of these fascinating railways, nearly 90 of which are represented in the collection.

More detailed information on the museum and its collection can be found by following the menus above.

Ymddiriedolaeth Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul – The Narrow Gauge Railway Museum Trust
Wharf Station, Tywyn, Gwynedd, Wales, LL36 9EY.
Email: curator@ngrm.org.uk Phone: 01654 710472
Accredited Museum: 1433 Amgueddfa Achrededig
Registered Charity: 1040128 Elusen Gofrestredig